#merprideföralla

Skövde Prideparad 2023

Marschera, paradera, dansa och manifestera för allas lika värde, rättigheter, olikheter. För tolerans och mångfald i Skaraborg och världen.
Delta i vår Pride manifestation och stå upp mot orättvisor, trångsynthet, hat och oförståelse mellan människor. Tillsammans är vi starka och många. 

WE AINT GONNA CRY!


Skövde prideparad

Praktisk information 

För er som deltagare i paraden

Tider & Schema

 • Uppsamling på Heden från klockan 13.30

 • Incheckning senast 14.30

 • Paradstart klockan 15.00

 • Paradfinal/mål på Kulturhustorget – trädgårdsgatan 9

Var uppmärksam på speakerns direktiv, speakern kommer att finnas vid incheckningen. Det är speakern tillsammans med paradvolontärer som guidar er rätt.

Uppsamling & Incheckning 

 • Uppsamling inför paradstart sker på Heden vid Regementet P4.

 • Incheckning av ekipage sker på plats senast 14.30.

 • Paradgruppen alt. även styrelsen kommer att granska samtliga ekipages medhavda plakat för att säkerställa att dessa uppfyller de kriterier som ställs. Läs Kriterier för plakat & Banderoller längre ned på denna sida.

 • Var uppmärksam på paradvolontärernas & speakerns direktiv, speakern kommer att finnas vid incheckningen.

Ett ekipage - En siffra

 • Vardera ekipage har ett eget startnummer.

 • Vardera ekipage har en egen fålla för sina deltagare

 • Fållorna är numrerade på plats för att ge er en snabb överblick.

 • Vid paradstarten startar nummer ett, två, tre osv. i turordning

 • Följ alltid speakerns direktiv, vi eftersträvar ordning & reda på området.

Under paradens gång

 • Varje ekipage ansvarar för att hålla takten i paraden.

 • Varje ekipage ansvarar för att man inte går ur paraden och att ekipaget inte går in i framförvarande ekipage.

 • Varje ekipage ansvarar för sin egen musik - ta därför med lätta och handburna ljudsystem som kan spela på bra volym.

 • Pride Skaraborg tillhandahåller den eller de fordon som leder paraden framåt, därifrån spelas musik men denna räcker långt ifrån för hela paraden - försök därför prioritera en egen musikanläggning inför paraden.

 • Volontärer iklädda i västar finns tillgängliga - fråga paradvolontärerna om det är några oklarheter, respektera paradvolontärernas direktiv.

INGA BILAR - INGEN PARKERING

 • Parkeringsmöjligheter är mycket begränsade.
  Vi har ej parkeringsplatser för upplåtande kring Regementet P4, detta med hänvisning till att ordning & reda ska råda runt om kring Heden/ startområdet.

 • Inga fordon tillhörande deltagare i paraden får parkeras på området, var därför ute i god till när ni parkerar ert fordon. Vi hänvisar till de ordinarie parkeringsplatserna i stan. Exempelvis Arena Skövde, Sandtorget, Commerce parkeringsgarage, Parkeringsgaraget vid Vasaporten (Hemköp) et.c. Tänk på att alltid följa de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering i Skövde Kommun.

Kriterier för plakat & banderoller

För allas trevnad och att lagen om yttrandefriheten så finns det vissa grundkriterier för vad som får framföras på de plakat & banderoller vilka har som syfte att synas i paraden.

 • Plakat & Banderoll får ej väcka anstöt genom text som exempelvis berör rasism, nazism, sexism, höger eller vänsterpropaganda som uppviglar till kriminella handlingar.

 • Plakat & Banderoll får ej väcka anstöt genom bilder som exempelvis berör rasism, nazism, sexism, höger eller vänsterpropaganda som uppviglar till kriminella handlingar.

 • Plakat & Banderoll får ej väcka anstöt genom text eller bild som exempelvis hets mot 3 folkgrupper & yrkeskårer som exempelvis ACAB (All cops are bastards) et.c.

Till sist…

Önskar vi er en riktigt trevlig prideparad 2023

Med denna praktiska information vill såväl styrelsen för Pride Skaraborg som huvudarrangör av Skövde Pridefestival med tillhörande parad som våra sponsorer önskar er en riktigt härlig och stämningsfull festival & parad.

Kontakt

Oscar Nilsson
skovdepride@gmail.com

Maria Jern
Pressansvarig / Presstelefon
073-59261 96
skovdepride@gmail.com

Vår hemsida
www.skovdepride.se

Sociala medier
www.facebook.com/skovdepride www.instagram.com/skovdepride
www.twitter.com/skovdepride